Cod de conduită


Cod de conduită profesională

Cod de conduită CNA

Dispoziţii Generale
Art.1. Codul de conduită profesională exprimă criteriile minimale ale comportamentului angajaţilor şi colaboratorilor postului de televiziune AS-TV.
Art.2. Codul de conduită profesională se completează şi se modifică în funcţie de legislaţia statului român şi legislaţia audiovizuală, cu excepţia principiilor fundamentale cu caracter universal.
Art.3. Prezentul cod de conduită profesionala al personalului contractual al SC ARD-SAT SA, denumit în continuare Cod, a fost elaborat şi aprobat de către conducererea postului de televiziune AS-TV.
Codul de conduită al profesiei de jurnalist în televiziune
Art.4. Codul profesiei stabileşte norme de conduită profesională pentru personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea la SC ARD-SAT SA şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii în autoritatea instituţiei de presă şi a prestigiului acesteia. Conduita profesională de care trebuie să dea dovadă personalul contractual presupune îndeplinirea în principal a următoarelor obiective:
• Consolidarea stării de încredere în rândul opiniei publice.
• Credibilitatea informaţiilor făcute publice;
• Calitatea activităţii prestate în folosul comunităţii;
• Profesionalismul angajaţilor care îşi aduc aportul la realizarea producţiilor audio vizuale care urmează a fi făcute publice prin canalele proprii;
• Obţinerea încrederii entităţilor mediatizate şi a opiniei publice;
Principii fundamentale
Art.5. În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate următoarele principii fundamentale:
a) Supremaţia Constituţiei şi a legilor române
Angajatii trebuie să se asigure că prin activitatea lor respectă legislaţia audio-vizuală, dar şi celelalte legi ale ţări
b) Independenţa
Angajaţii SC ARD-SAT SA trebuie să se manifeste liber de orice interes, să nu fie influenţaţi de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea. Exprimarea va fi liberă, dar în limitele decenţei şi respectând normele lingvistice în vigoare.
Angajaţii nu au voie să accepte nicio formă de salarizare de la alte instituţii sau să ia cu împrumut bunuri sau bani şi să nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la cei care ar putea face obiectul unui material de presă.
Angajaților le este interzisă exercitarea, directă sau prin persoane interpuse, a unor activităţi pentru partide politice, regii ori instituţii publice de orice fel.
Angajaţii nu trebuie să se afle în conflict de interese sau sub influenţe care ar putea interveni în raţionamentul lor.
c) Integritate
Angajaţii trebuie să fie corecţi şi oneşti în desfăşurarea activităţii profesionale, să îşi exercite funcţia cu bună credinţă şi responsabilitate şi să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte care să le discrediteze profesia, să respecte standardele profesionale, atât din punct de vedere al formei audiovizuale, cât şi a fondului editorial, să aibă o conduită corectă, care să îi situeze în afara oricărui dubiu sau reproş, să dea dovadă de o comportare profesională ireproşabilă.
Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrate indiferent de presiunile externe şi de natura acestora: comercială, politică, etc.
d) Obiectivitate
Angajaţii trebuie să trateze toate situaţiile întâlnite în activitatea lor conform stării de fapt. De asemenea, aceştia trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să nu îngăduie ca obiectivitatea lor să fie afectată de influenţe externe sau prejudecăţi.
În toate producţiile audio-vizuale ce urmează a fi realizate şi difuzate trebuie urmărită realitatea, corectitudinea şi exactitatea informațiilor transmise și difuzate.
Televiziunea trebuie să satisfacă în mod optim dreptul la informare, să încurajeze şi să promoveze diversitatea de opinii.
Angajaţii trebuie să aibă grijă ca dezbaterile să nu treacă dincolo de graniţele dialogului civilizat şi argumentat.
e) Competenţa profesională
Conform acestui principiu toate situaţiile întâlnite în activitatea desfăşurată vor fi tratate pe baza raţionamentului profesional. În exercitarea activităţii profesionale angajaţii AS-TV trebuie să dea dovadă de atenţia cuvenită, competenţă profesională şi conştiinciozitate în conformitate cu standardele, deciziile şi legile impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Totodată, au obligaţia de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permită asimilarea celor mai noi cunoştinţe de bună practică, legislaţie audiovizuală şi tehnici în domeniu audio vizual.
f) Confidenţialitate
Orice informaţie cu caracter de secret de stat, sau care poate prejudicia statul român este confidenţială. Informaţiile care pot împiedica buna desfăşurare a unor anchete demarate de organele de control ale statului sunt de asemenea confidenţiale şi nu vor fi făcute publice până când aceste informaţii nu mai reprezintă un pericol.
Dacă în exercitarea activităţii de jurnalist, angajatul trustului de presă ia cunoştinţă de informaţii care constituie secrete de stat, sunt obligaţi să respecte caracterul lor şi să le aducă la cunoştinţa conducerii şi ulterior organelor îndreptăţite de răspunderea lor fără a le face publice.
g) Conduită profesională
Angajaţii trebuie să acţioneze într-o manieră prin care să evite orice situaţie care ar putea discredita activitatea de jurnalist.
Relaţia cu entităţile care fac obiectul unei producţii audiovizuale
Art.6. În relaţiile cu persoanele sau instituțiile care fac obiectul unui material de presă angajaţii SC ARD-SAT SA sunt obligaţi:
a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă persoana sau instituția în cauză.
b) să acorde importanţa şi timpul necesar discuţiilor cu cei desemnaţi în acest sens de persoană sau instituție, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor şi dovezilor prezentate de aceştia;
c) să acorde persoanei sau instituției care face obiectul unui material de presă o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza informaţiile şi documentele solicitate, cu excepţia situaţiilor în care acestea trebuie puse imediat la dispoziţie;
d) să solicite reprezentanţilor entităţii care fac obiectul materialului de presă să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;
e) să îşi formuleze şi să emită informaţii corecte faţă de aspectele constatate şi să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele prezentate;
f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice;
g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu;
h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod subiectiv şi inutil perioada de desfăşurare a materialului de presă;
i) să respecte viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor cu care intră în relaţii profesionale.
Art.7. Angajaţii SC ARD-SAT SA se pot constitui în asociaţii profesionale şi de presă având ca scop promovarea şi dezvoltarea jurnalismului în comunitate.
Dispoziţii finale
Art.8. La data intrării în vigoare a prezentului Cod se abrogă orice prevedere contrară.
Art. 9. Codul de conduita poate fi modificat şi completat. Orice modificare sau completare ulterioară a Codului va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al SC ARD-SAT SA.

Urmareste gratis filmul The Fault in Our Stars 2014 Online Subtitrat online subtitrat in romana pe site-ul de filme noi online hd http://www.filme-noi-online.ro

sub aceeasi stea film online subtitrat
desene animate
captiv 2014 film online gratis
Lucy 2014 Film Online
filme online
selfie 2014 film hd
manele noi
Eroi de sacrificiu 3 2014 film online hd
seriale noi online
gardienii galaxiei 2014 film online

Web Design Gazduire Web Site Optimizare SEO Promovare Web Site design web webdesign site ieftin site de prezentare shop online ieftin agentie web design publicitate online web design servicii gazduire web hosting web hosting gazduire site hosting web gazduire wordpress gazduire ieftina gazduire romania optimizare seo optimizare google seo promovare site internet marketing online marketing promovare google promovare site promovare web seriale online promovare pe net toner ieftin tonere compatibile ieftine cartuse imprimanta ieftine cartuse ieftine 106r02773 compatibil